Progres

13,764 Akun Pendaftar
Akun Permanen / Pagu5,053 / 11,456 (44.11%)
Jalur Prestasi Perlombaan894 / 11,456 (7.80%)
Jalur Prestasi Rapor3,494 / 11,456 (30.50%)
Jalur Afirmasi 0 / 11,456 (0%)
Jalur Perpindahan 0 / 11,456 (0%)
Jalur Zonasi 0 / 11,456 (0%)

Peta Sebaran SMP Negeri